Vol 7, No 9 (2019)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
PDF
1-6
Vadim Bulavintsev
PDF
7-13

Applied mathematics

Maria V. Korovina
PDF
14-22

Modern programming issues

A. S. Belozerov, B. F. Melnikov, N. P. Churikova
23-30

Mathematical modeling of processes and systems

V.A. Samsonov, D.V. Belyakov
31-38
Е.V. Strashnov, M.V. Mikhaylyuk
39-45
A.A. Askerova, P.V. Khrapov
46-57

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

S. Zueva, A. Romanova, M. Talanova
58-65
Fredrick Romanus Ishengoma, Leonard Mselle, Hector Mongi
PDF
66-72
Vasily Kupriyanovsky, Alexander Klimov, Vyacheslav Alenkov, Dmitry Namiot, Manfred Sneps-Sneppe
73-81
Alexander Klimov, Vasily Kupriyanovsky, Oleg Grinko, Oleg Pokusaev
82-91