International Journal of Open Information Technologies

The International Journal of Open Information Technologies (INJOIT) is an all-electronic journal with the aim to bring the most recent and unpublished research and development results in the area of information technologies to the scientific and technical societies, and is published by the OIT Lab (Open Information Technologies Lab, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University).


Vol 12, No 5 (2024)

Table of Contents

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vladimir Belsky, Ilia Gerasimov, Alexey Sabanov, Kirill Tsaregorodtsev
1-14
Roman Mirackmedov, Vladislav Protasov
15-22
Vladimir Tregubov
23-32
Dmitriy V. Demidov, Igor V. Evchenko
33-38
Ramina Mudarova, Dmitry Namiot
39-48
D.V. Afonin, A.S. Pechurin, S.F. Yatsun
49-56
Igor Ponkin, Vasily Kupriyanovsky, Svetlana Moreva, Alena Lapteva
57-66
Varvara Kublitskaya, Oleg Pokusaev, Vasily Kupriyanovsky
67-87
Anna B. Uglova, Irina M. Bogdanovskaya, Boris A. Nizamutdinov
88-95

Applied mathematics

Anastasia S. Tomilova, Margarita V. Sotnikova
96-102

Mathematical modeling of processes and systems

Tun Min Oo, S.A. Lupin
103-108
S. G. Shorokhov
109-115
Dung Thi Thu Nguyen
116-124
A.A. Fedotov, P.V. Khrapov, A.E. Dengovskaya
PDF
125-133

Telecommunication technologies and computer networks

Stepan Martiugin, Sergey Porshnev
134-140

Theoretical Informatics and Computer Science

G.M. Kryakhtunov, A.S. Boronnikov
141-150
Mohammed Alghobiri
PDF
151-165
Galiya Yesmagambetova, Alimbubi Aktayeva, Akku Kubigenova, Kymbat Saginbayeva, Aigerim Ismukanova, Dinara Zholamanova
166-176
T.V. Afanasieva, A.P. Kuzlyakin, A.V. Komolov
177-184
Georgy Garbuzov
185-191