Vol 5, No 5 (2017)

Table of Contents

Applied mathematics

Stanislav Grokholsky, Sergey Lavrushkin, Sergey Zvezdakov, Dmitry Vatolin
1-8

Mathematical modeling of processes and systems

Y.S. Artamonov
9-15

Theoretical Informatics and Computer Science

Ekaterina N Beresneva (Chirkova), Sergey M Avdoshin
PDF
16-24

Telecommunication technologies and computer networks

Manfred Sneps-Sneppe, Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Sergey Seleznev
25-33
Muhanned AL-Rawi
PDF
34-37

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, Manfred Sneps-Sneppe, Dmitry Namiot, Sergey Seleznev, Sergey Sinyagov, Julia Kupriyanovsky
38-45
Sergey Sinyagov, Vasily Kupriyanovsky, Petr Kurenkov, Dmitry Namiot, Alexey Stepanenko, Petr Bubnov, Vladimir Raspopov, Sergey Seleznev, Julia Kupriyanovsky
46-79
M.A. Averyanov, O.V. Baranova, A.B. Korchagin, E.Y. Kochetova, R.L. Sivakov
80-89
I.K. Skokova, N.A. Romanenko, V.N. Makashova, L.Z. Davletkireeva
90-97