Vol 5, No 2 (2017)

Table of Contents

Telecommunication technologies and computer networks

Alexander Chizhov, Andrey Karakozov
PDF
1-4
Muaayed AL-Rawi
PDF
5-8

Distributed computing and information management systems

Soe Moe Aung, S. Lupin, D. Fedyashin, Ba Hla Than
9-13
P.V. Stepanov, I.A. Shcherbatov, O.M. Protalinskiy, P.P. Alekseev
14-19

Applied mathematics

Sergey Zasukhin, Elena Zasukhina
20-28
Andrei Y. Gorchakov
29-33

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, Alexander Sotnikov, Anatoly Soloviev, Vladimir Drozhzhinov, Dmitry Namiot, Vasily Mamaev, Pavel Kupriyanovsky
34-45
Vasily Kupriyanovsky, Oleg Dunaev, Natalia Fedorova, Dmitry Namiot, Yulia Kupriyanovsky
46-63
Vasily Kupriyanovsky, Sergey Sinyagov, German Sukonnikov, Natalia Fedorova, Andrey Dobrynin, Dmitry Namiot, Dmitry Yartsev
64-84
Arsenii Kitaev, Irina Mironova, Alexandra Pogodaeva, Dmitry Sokolov, Elizaveta Guseva
85-96