Vol 12, No 5 (2024)

Table of Contents

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vladimir Belsky, Ilia Gerasimov, Alexey Sabanov, Kirill Tsaregorodtsev
1-14
Roman Mirackmedov, Vladislav Protasov
15-22
Vladimir Tregubov
23-32
Dmitriy V. Demidov, Igor V. Evchenko
33-38
Ramina Mudarova, Dmitry Namiot
39-48
D.V. Afonin, A.S. Pechurin, S.F. Yatsun
49-56
Igor Ponkin, Vasily Kupriyanovsky, Svetlana Moreva, Alena Lapteva
57-66
Varvara Kublitskaya, Oleg Pokusaev, Vasily Kupriyanovsky
67-87
Anna B. Uglova, Irina M. Bogdanovskaya, Boris A. Nizamutdinov
88-95

Applied mathematics

Anastasia S. Tomilova, Margarita V. Sotnikova
96-102

Mathematical modeling of processes and systems

Tun Min Oo, S.A. Lupin
103-108
S. G. Shorokhov
109-115
Dung Thi Thu Nguyen
116-124
A.A. Fedotov, P.V. Khrapov, A.E. Dengovskaya
PDF
125-133

Telecommunication technologies and computer networks

Stepan Martiugin, Sergey Porshnev
134-140

Theoretical Informatics and Computer Science

G.M. Kryakhtunov, A.S. Boronnikov
141-150
Mohammed Alghobiri
PDF
151-165
Galiya Yesmagambetova, Alimbubi Aktayeva, Akku Kubigenova, Kymbat Saginbayeva, Aigerim Ismukanova, Dinara Zholamanova
166-176
T.V. Afanasieva, A.P. Kuzlyakin, A.V. Komolov
177-184
Georgy Garbuzov
185-191