Vol 10, No 11 (2022)

Table of Contents

Articles

INJOIT Editorial
1-3

Mathematical modeling of processes and systems

Alina Epanchintseva, Maxim Bakaev
4-10

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Elena Lisanyuk, Dmitry Prokudin
11-25
Nicolas Cortegoso Vissio, Victor Zakharov
26-34
Irina Petukhova, Irina Shekina
35-40
Natalya Legostaeva, Kirill Svetlov
PDF
41-46
Tatiana Litvinova, Polina Panicheva, Elena Kotlyarova, Victoria Zavarzina
PDF
47-53
Ivan Mamaev, Olga Mitrofanova
PDF
54-59
Irina Tolstikova, Olga Ignatieva, Konstantin Kondratenko, Alexander Pletnev
60-69
Lyudmila Vidiasova, Aitalina Krivoshapkina
70-74
Anna Chizhik, Svetlana Melnikova, Victor Zakharov
75-80
Anna Uglova, Boris Nizomutdinov
81-86
Evgeny Mamay
87-104
Pavel Kalinin, Gennadii Orlov
105-112
Gennadii Orlov, Andrei Chugunov
113-125
Dilovar Salimov
126-133
E. Antonov, A. Artamonov, A. Orlov, V. Nikolaev, V. Zakharov, M. Khokhlova, Yu. Kontsevaya, A. Bonartsev, V. Voinova
134-140
Andrei Chugunov, Boris Nizomutdinov, Aleksandr Budiak
141-146