Vol 6, No 2 (2018)

Table of Contents

Applied mathematics

Stanislav Dolganov, Dmitriy Vatolin
1-8

Mathematical modeling of processes and systems

Boris Melnikov, Tatyana Zubova
9-15

Modern programming issues

Anton Pavlov, Alevtina Solodovnikova, Evgeniy Ilyushin, Dmitry Namiot
16-21

Theoretical Informatics and Computer Science

Evgenia Beley, Alexandr Semenov
22-30
Fedor Krasnov
31-37

Distributed computing and information management systems

Alexander B. Kukushkin, Vladislav S. Neverov, Petr A. Sdvizhenskii, Vladimir V. Voloshinov
PDF
38-42

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Oleg Pokusaev, Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Varvara Lazutkina, Aleksandr Zazhigalkin, Pavel Kupriyanovsky
43-53
Vasily Kupriyanovsky, Vyacheslav Alenkov, Alexey Stepanenko, Oleg Pokusaev, Dmitry Katzin, Andrey Akimov, Nikita Utkin, Yuri Volokitin, Dmitry Namiot, Mikhail Shakhramanyan, Irina Vlasova
54-100