Vol 6, No 1 (2018)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov, Aleksandra Melnikova
PDF
1-8
V.K. Gulakov, K.V. Gulakov
9-16

Mathematical modeling of processes and systems

Fedor Krasnov, Sofia Dokuka, Rostislav Yavorskiy
17-24

Applied mathematics

Ghazouani Kaies, Ellouze Noureedine, Marzouk Moussa Ines
25-34

Telecommunication technologies and computer networks

Zia Ur Rehman, Dr. Nadir Shah, Habib Ur Rehman, Sehrish Kashan
PDF
35-45

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, Vyacheslav Alenkov, Alеxander Pershin, Dmitry Namiot, Alеxander Klimov, Yuri Volokitin, Sergey Sinyagov
46-91
Dmitry Namiot, Zagit Kutuzmanov, Egor Fedorov, Oleg Pokusaev
92-103
Igor Sokolov, Vasily Kupriyanovsky, Vyacheslav Alenkov, Oleg Pokusaev, Dmitry Yartsev, Andrey Akimov, Dmitry Namiot, Yulia Kupriyanovsky
104-118