Vol 9, No 2 (2021)

Table of Contents

Applied mathematics

Sergey Kurapov, Maxim Davidovsky
1-8
Andrey Pavlov
9-13

Telecommunication technologies and computer networks

N.A. Judin, T.A Prikhodko
14-22
E.N. Antonyants, A.O. Amelchenko, E.E. Istratova
23-27

Theoretical Informatics and Computer Science

S. A. Zhucov
28-38
R. A. Bagutdinov, M. F. Stepanov
39-44

Mathematical modeling of processes and systems

Vladimir Tregubov
45-53
Anatoliy A. Sadkov, Vasiliy N. Popov
54-58
Alexander Skatkov, Dmitry Voronin, Olga Yarmak, Pavel Kuznetsov, Vladislav Evstigneev
59-64

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vinu Sherimon, Sherimon P.C., Alaa Ismaeel, Winny Varkey, Naveen B.
PDF
65-69
Dmitry Namiot, Oleg Pokusaev, Vasily Kupriyanovsky, Mikhail Zhabitskii
70-75