Vol 8, No 7 (2020)

Table of Contents

Applied mathematics

Ivan Chizhov, Sergei Koniukhov, Alexandra Davletshina
1-10
Eduard Primenko, Andrey Rybkin
11-22

Mathematical modeling of processes and systems

A.V. Faraonov
23-28
Sergey Kozlov
29-39
Е.V. Strashnov, M.A. Torgashev
40-49

Big data and their applications

Anna V. Chizhik, Yulia A. Zherebtsova
50-56
Aleksei Starikov, Dmitry Namiot
57-75
Dmitrii Yu. Voronin, Pavel N. Kuznetsov, Vladislav P. Evstigneev, Rajisa N. Litvinova, Sergei A. Mityagin
76-83

Theoretical Informatics and Computer Science

Nikita Kireev, Eugene Ilyushin
84-90

Telecommunication technologies and computer networks

Ding Yourun, Dmitry E. Gouriev
PDF
91-94

Modern programming issues

Vitaliya Dashuk, Dmitry Namiot
95-108

Distributed computing and information management systems

М.А. Cherepniov
109-115

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

T. Astakhova, S. Krivonogov, A. Romanova
116-123
Luis Borges Gouveia, Marine Perun, Yousef Ibrahim Daradkeh
PDF
124-128
Vasily Kupriyanovsky, Alexander Klimov, Vyacheslav Alenkov, Oleg Pokusaev, Andrey Dobrynin
129-144