Vol 4, No 6 (2016)

Table of Contents

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Yartsev, Nikita Utkin, Dmitry Namiot
1-9

Telecommunication technologies and computer networks

S.P. Kovalskiy, N.I. Fokin, R.M. Abdurazakov, M.V. Nikitin
10-16
Manfred Sneps-Sneppe, Sergey Seleznev, Dmitry Namiot, Vasily Kupriyanovsky
17-31

Applied mathematics

B.K. Raspletin, A.A. Kamenshchikov
32-37

Scientific Software in Education and Science

Aleksey Yakushin, Ilya Gladkikh
38-43

Modern programming issues

N.V. Kudryavtsev
44-48
Dmitry Namiot, Vladimir Sukhomlin, Sergey Shargalin
49-54