International Journal of Open Information Technologies

The International Journal of Open Information Technologies (INJOIT) is an all-electronic journal with the aim to bring the most recent and unpublished research and development results in the area of information technologies to the scientific and technical societies, and is published by the OIT Lab (Open Information Technologies Lab, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University).


Vol 10, No 11 (2022)

Table of Contents

Articles

INJOIT Editorial
1-3

Mathematical modeling of processes and systems

Alina Epanchintseva, Maxim Bakaev
4-10

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Elena Lisanyuk, Dmitry Prokudin
11-25
Nicolas Cortegoso Vissio, Victor Zakharov
26-34
Irina Petukhova, Irina Shekina
35-40
Natalya Legostaeva, Kirill Svetlov
PDF
41-46
Tatiana Litvinova, Polina Panicheva, Elena Kotlyarova, Victoria Zavarzina
PDF
47-53
Ivan Mamaev, Olga Mitrofanova
PDF
54-59
Irina Tolstikova, Olga Ignatieva, Konstantin Kondratenko, Alexander Pletnev
60-69
Lyudmila Vidiasova, Aitalina Krivoshapkina
70-74
Anna Chizhik, Svetlana Melnikova, Victor Zakharov
75-80
Anna Uglova, Boris Nizomutdinov
81-86
Evgeny Mamay
87-104
Pavel Kalinin, Gennadii Orlov
105-112
Gennadii Orlov, Andrei Chugunov
113-125
Dilovar Salimov
126-133
E. Antonov, Yu. Kontsevaya, A. Artamonov, A. Orlov, V. Nikolaev, V. Zakharov, M. Khokhlova, A. Bonartsev, V. Voinova
134-140
Andrei Chugunov, Boris Nizomutdinov, Aleksandr Budiak
141-146