Social Informatics University Course (formation, current state, development problems)

A. Yu. Fedosov

Abstract


The author identified methodological and methodological problems in teaching the course of social informatics in higher educational institutions and substantiated the thesis that one of the ways to solve the problem of forming solid knowledge in the field of social informatics and the implementation of its philosophical, ideological, social and educational functions is the implementation of a special course "Social informatics "in the framework of educational programs of bachelor's. The article presents the genesis of the development of social informatics as an academic discipline in the domestic system of higher education, provides the structure and problems of research directions in the field of social informatics, considers the content of the first modular curriculum of the university course in social informatics, the range of students' knowledge, the formation of which the curriculum was directed. Further, the content of modern textbooks and teaching aids on social informatics for higher education (K.K.Kolin, A.V.Chugunov, S.E.Gasumova) is analyzed and the development of the university special course "Social Informatics" for implementation within the framework of bachelor's programs, in particular, the content, organizational forms of organizing training in the discipline "Social Informatics" of the variable part of the curriculum of educational programs in various areas of training bachelors of the Russian State Social University.

Full Text:

PDF (Russian)

References


DOI:10.25559/INJOIT.2307-8162.09.202112.44-52

Kolin K.K. Tekhnologicheskoye obshchestvo: globalnyye tendentsii. vyzovy i ugrozy // Strategicheskiye prioritety. 2017. № 1 (13). S. 4-15

Kolin K.K. Kultura i bezopasnost: sovremennyye problemy. vyzovy i prioritety V sbornike: Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik. Materialy XIX Natsionalnoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. Otv. red. V.I. Gerasimov. Moskva. 2020. S. 138-143.

Robert I.V. Tsifrovaya transformatsiya obrazovaniya: vyzovy i vozmozhnosti sovershenstvovaniya // Informatizatsiya obrazovaniya i nauki. 2020. № 3 (47). S. 3-16.

Kolin K.K. Gumanitarnye problemy cifrovoj ekonomiki // Informacionnoe prostranstvo cifrovoj ekonomiki. Konceptual'nye osnovy i problemy formirovaniya. — Moskva : FIC IU RAN, 2018. S. 179–229.

Kolin K.K. Informacionnaya bezopasnost': novoe soderzhanie global'noj problemy // Strategicheskie prioritety. 2020. № 3–4. S. 55–62.

Kolin K.K. Sistemnyj krizis kul'tury: struktura i soderzhanie problemy // Strategicheskie prioritety. 2014. № 3. S. 6–27.

Smyslova O.V., Vojskunskij A.E. Kiberzabolevanie v sistemah virtual'noj real'nosti: fenomenologiya i metody izmereniya // Psihologicheskij zhurnal. 2019. T. 40. № 4. S. 85–94.

Cifrovoe obshchestvo v kul'turno-istoricheskoj paradigme : kollektivnaya monografiya / pod redakciej T.D. Marcinkovskoj, V.R. Orestovoj, O.V. Gavrichenko. – Moskva : MPGU, 2019. – 264 s.

Sokolov A.V., Mankevich A.I. Sotsialnaya informatika i bibliotechno-bibliograficheskiye distsipliny // «Sotsialnyye problemy informatiki». Sb. statey LGIK im. N.K. Krupskoy. — L.: 1974.

Sokolov A.V. Sotsialnaya informatika: ot gipotezy – k uchebnoy distsipline // Trudy «Istoriya i perspektivy bibliotechnogo obrazovaniya. — L.: LGIK. 1988. S.167-185.

Ursul A.D. Informatizatsiya obshchestva. Vvedeniye v sotsialnuyu informatiku — M.. 1990.

Ursul A.D. Put v noosferu. Kontseptsiya vyzhivaniya i ustoychivogo razvitiya tsivilizatsii — M.: Izd-vo «Luch». 1993.

Ursul A.D. Sotsialnaya informatika: kontseptsiya i programma razvitiya // Voprosy estestvoznaniya i tekhniki. 1991. №2. S.96-99.

Dubrovskiy E.N. Informatsionno-obmennyye protsessy — faktory sotsialnogo razvitiya // Problemy sotsialnoy informatiki. — M.: Izd-vo «Soyuz». 1996. vyp.2.

Kolin K.K. Aktualnyye problemy sotsialnoy informatiki // Sb. trudov «Sotsialnaya informatika — 93». — M.: Izd-vo «Nauka». 1993. S.5-18.

Kolin K.K. Sotsialnaya informatika — novoye napravleniye nauchnykh issledovaniy po kompleksnoy probleme «Informatika» // Sb. nauchnykh trudov. «Sistemy i sredstva informatiki». — M.: Izd-vo «Nauka». 1995. vyp.7. S.20-37.

Kolin K.K. Informatsionnyye problemy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya obshchestva // Problemy sotsialnoy informatiki». — M.: Izd-vo «Soyuz». 1995. — vyp.1. — 75 s.

Kolin K.K. Sotsialnaya informatika kak nauka i uchebnaya distsiplina. Sb. nauchnykh trudov «Sotsialnaya informatika-97». — M.. 1997. S. 4-11.

Robert I.V. Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii: didakticheskiye problemy; perspektivy ispolzovaniya. — M.: Shkola-Press. 1994. — 206 s.

Sokolova. I.V. Sotsialnaya informatika (sotsiologicheskiye aspekty). Monografiya. — M.: Soyuz. 1999 — 212 s.

Kolin K.K., Sokolova I.V., Suslakov B.A. Sotsialnaya informatika v sisteme vysshego obrazovaniya Rossii / Sb. nauchnykh trudov II-ogo Mezhdunarodnogo kongressa YuNESKO. «Obrazovaniye i informatika». — M.: IPI RAN. 1996.

Kolin K.K. Sotsialnaya informatika — nauchnaya baza postindustrialnogo obshchestva // Sotsialnaya informatika — 94. — M.: Izd-vo Instituta molodezhi. 1994.

II MEZhDUNARODNYY KONGRESS YuNESKO «OBRAZOVANIye I INFORMATIKA» «Politika v oblasti obrazovaniya i novyye informatsionnyye tekhnologii». Natsionalnyy doklad RF na II Mezhdunarodnom kongresse YuNESKO «Obrazovaniye i informatika» // Informatika i obrazovaniye. 1996. № 5. S.1-33.

Kolin K.K. «Informatika-2000»: Mezhdunarodnyy proyekt dlya sistemy obrazovaniya [Tekst] / K.K. Kolin // Mezhdunarodnoye sotrudnichestvo. — 1997. — № 1.

Kolin K.K. Na puti k novoy sisteme obrazovaniya / K.K. Kolin. — M.: Preprint IFPI RAyeN. 1997. — 32 s.

Kolin K.K. Fundamentalnyye osnovy informatiki: sotsialnaya informatika: Uchebnoye posobiye dlya vuzov / K.K. Kolin. — M.: Akademicheskiy proyekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga. 2000. — 350 s.

Sokolova I.V. Sotsialnaya informatika. — M.: Izd-vo MGSU. 2002.

Kolin K.K. Sotsialnaya informatika. Bazovaya modulnaya programma uchebnogo kursa dlya sistemy vysshego obrazovaniya / K.K. Kolin. — M.: Izd-vo MGIREA (TU). 2000. — 60 s.

Sokolova I.V. Social'naya informatika: Uchebno-metodicheskie materialy. 2-e izd. – M.: Izd-vo MGSU «Soyuz», 2000. – 52 s.

Kolin K.K. Istoriko-filosofskoe vvedenie v problemy informatiki: eksperimental'naya programma uchebnogo kursa dlya aspirantov pedagogicheskih universitetov. – M.: IPI RAN, 2006. – 24 s.

Dubrovskiy E.N.. Sokolova I.V. Osnovy sotsialnoy informatiki — M.: Izd-vo MGSU «Soyuz». 1996. — 67 s.

Kolin. K.K.. Sokolova I.V.. Suslakov B.A. Sotsialnaya informatika v sisteme vysshego obrazovaniya Rossii /Sb. nauchnykh trudov II-ogo Mezhdunarodnogo kongressa YuNESKO. «Obrazovaniye i informatika». — M.: IPI RAN. 1996.

Kolin K.K. Informatika v sisteme operezhayushchego obrazovaniya. Doklad na II Mezhdunarodnom kongresse YuNESKO «Obrazovaniye i informatika» // Vestnik Rossiyskogo obshchestva informatiki i vychislitelnoy tekhniki. 1996. № 3.

Kolin K.K. Informatsionnoye obshchestvo i problema obrazovaniya // Informatsionnoye obshchestvo. 1997. № 2-3.

Kolin K.K. Sotsialnaya informatika — nauchnaya baza postindustrialnogo obshchestva // Sotsialnaya informatika — 94. — M.: Izd-vo Instituta molodezhi. 1994.

Sokolova. I.V. Sotsialnaya informatika kak uchebnaya distsiplina i eye rol v podgotovke kadrov sotsiologov // Sotsiologiya. Sotsialnost. Sovremennost. — Vyp.2. Sotsialnaya rabota: problemy i opyt sotsiologicheskikh issledovaniy. — M.: «AVIASERVIS». 1995. — S.66-70.

Fedosov. A.Yu. Uchebnyy kurs «Sotsialnaya informatika» v profilnom srednem obrazovanii // Problemy podgotovki. attestatsii i povysheniya kvalifikatsii pedagogicheskikh kadrov. — M.: Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya. 2001. — S.33-34.

Kolin K.K. Fundamentalnyye osnovy informatiki: sotsialnaya informatika. Uchebnoye posobiye dlya vuzov. – M.: Akademicheskiy Proyekt; Ekaterinburg; Delovaya kniga. 2000. — 350 s.

Kolin K.K. Filosofskiye problemy informatiki. – M.: BINOM. Laboratoriya znaniy. 2010. — 264 s.

Chugunov A.V. Sotsialnaya informatika : uchebnik i praktikum dlya vuzov / A.V. Chugunov. — 2-e izd.. pererab. i dop. — Moskva : Izdatelstvo Yurayt. 2020. — 256 s.

Chugunov A.V. Social'naya informatika: Uchebnoe posobie. – SPb.: NIU ITMO, 2012. – 223 s.

Gasumova S. E. Sotsialnaya informatika : uchebnik i praktikum dlya vuzov / S.E. Gasumova. — 6-e izd.. ispr. i dop. — Moskva : Izdatelstvo Yurayt. 2021. — 284 s.

Dubrovskij E.N., Sokolova I.V. Osnovy social'noj informatiki: Konspekt lekcij. – M.: Soyuz, 1997. – 68 s.

Kolin K.K. Social'naya informatika: Bazovaya modul'naya programma uchebnogo kursa dlya sistemy vysshego obrazovaniya – M.: Institut problem informatiki, 2001. – 80 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Abava  Absolutech Convergent 2022

ISSN: 2307-8162